Koulutus- ja tapahtumamarkkinoinnin osaaja

Vimara Oy on tapahtumamarkkinointi ja -konsultointiyritys, jonka 

ydinosaamiseen kuuluu koulutus- ja tapahtumatoimintojen suunnittelu,

sisällöntuotanto ja käytännön 
toteutus sekä olemassa olevien

konseptien kehittäminen.


Vahvuuteena on myös kokonaisten koulutusliiketoimintojen ylösnostaminen.